zaterdag 27 mei 2017
1343 scholen, 12704 leraren, 74298 beoordelingen
 
Info tonen/verbergen
Deze bijdrage kan niet of is niet correct

Voor alle communicatie, welke mogelijk is gemaakt door middel van- of voortvloeiend uit beoordeelmijnleraar.nl, zoals meningen, recensies, advies, standpunten, kennis of andere uitingen, vallen volledig onder de verantwoording van de auteur in persoon. 

Beoordeelmijnleraar.nl kan niet verantwoordelijk worden geacht voor uitspraken gedaan door middel van- of omtrent beoordeelmijnleraar.nl. of gedaan door de gebruikers van beoordeelmijnleraar.nl. Het gegeven dat beoordeelmijnleraar.nl u de mogelijkheid biedt om uw mening te vertolken betekent niet dat beoordeelmijnleraar.nl per definitie uw mening steunt. Beoordeelmijnleraar.nl  is een zelfregulerende site. Uitingen welke in strijd zijn met de Nederlandse wet kunnen geweerd worden; echter zonder enige garantie.

Beoordeelmijnleraar.nl behoudt te allen tijde het recht een toelichting/of gebruikers te blokkeren, te stoppen of te wissen. Aangezien u immer in staat bent om deze disclaimer te lezen is deze disclaimer ook van toepassing wanneer u deze server via een zogenaamde 'deep-link' benadert, derhalve kunt u zich nooit beroepen op het ontbreken van kennis met betrekking tot deze disclaimer.

De inhoud van deze site kan nooit gebruikt worden, hetzij in zijn geheel of gedeeltelijk, voor toepassingen in andere sites of andere vormen van publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de redactie van beoordeelmijnleraar.nl. (aanvragen kunnen hier gedaan worden). Gebruikers van deze site mogen uitsluitend inhoud uitprinten of downloaden voor persoonlijk gebruik en in geen geval voor commerciële doeleinden.