zaterdag 27 mei 2017
1343 scholen, 12704 leraren, 74298 beoordelingen
 
Info tonen/verbergen
Deze bijdrage kan niet of is niet correct

Leerlingen beoordelen hun leraar op Beoordeelmijnleraar.nl

Op Beoordeelmijnleraar.nl kunnen leerlingen van het VO en MBO beoordelingen over hun leraren en scholen lezen en schrijven. 

Beoordeelmijnleraar.nl
is op de eerste plaats een platform voor leerlingen. Iedereen wil gehoord worden, zeker wanneer het gaat om belangrijke zaken zoals onderwijs. Beoordeelmijnleraar.nl geeft zichtbaarheid aan de manier waarop leerlingen naar het onderwijssysteem kijken. De site kan dienst doen ter oriëntatie van de leerling door wenselijke communicatie, interactie en verhoogde transparantie. Beoordeelmijnleraar.nl is een nuttig middel voor leraren die adviezen van hun ‘klanten’ onder ogen willen zien. Beoordeelmijnleraar.nl kan een klankbord en een kwaliteitskaart zijn van hun dienst.

Niet de bedoeling
 
Het is niet de bedoeling van
Beoordeelmijnleraar.nl om een platform te creëren waar iedereen van alles over iemand kan zeggen. Schelden, grof taalgebruik, mensen beledigen of kwetsen is niet toegestaan. Alle beoordelingen worden gefilterd op onwelvoeglijk taalgebruik en gecontroleerd op deze regels.

Bijlagen:
logo_BML.jpg (46,94 Kb, 1737 keer geopend)