woensdag 23 augustus 2017
1343 scholen, 12711 leraren, 74322 beoordelingen
Dit was het laatste schooljaar dat Beoordeelmijnleraar.nl actief was.
Vanaf volgend jaar is deze website offline. Je leraren zal je dan ergens anders moeten beoordelen...
Bedankt iedereen: bedankt leerlingen, bedankt leraren, bedankt media voor alle aandacht en bedankt Procolix voor de hosting.
 
Info tonen/verbergen
Deze bijdrage kan niet of is niet correct

Friesland

 
Scholen
Balk
CSG GAASTERLAND8 leraren
Bolsward
MARNE COLLEGE104 leraren
Buitenpost
AOC FRIESLAND1 leraar
LAUWERS COLLEGE34 leraren
Burgum
CSG LIUDGER2 leraren
SINGELLAND
BURGUM
Damwoude
MAVO DE SAAD
Dokkum
DOCKINGA COLLEGE17 leraren
PITER JELLES DALTON
ROC FRIESE POORT2 leraren
Drachten
CSG LIUDGER37 leraren
GOMARUS COLLEGE1 leraar
ROC FRIESE POORT1 leraar
SINGELLAND2 leraren
ISK
SINGELLAND (De Venen)
SINGELLAND (Het Drachtster Lyceum)26 leraren
SINGELLAND (Van Haersmasingel VHS)1 leraar
Ferwert
DOCKINGA COLLEGE23 leraren
Franeker
CSG A.M. VAN SCHURMAN46 leraren
RSG SIMON VESTDYK1 leraar
Gorredijk
BURGEMEESTER HARMSMA SCHOOL3 leraren
Grou
OSG SEVENWOLDEN
Harlingen
MARITIEME ACADEMIE
ROC NOVA COLLEGE1 leraar
RSG SIMON VESTDIJK116 leraren
Heerenveen
AOC FRIESLAND
BORNEGO COLLEGE11 leraren
CIOS Heerenveen2 leraren
ROC FRIESLAND COLLEGE
OSG SEVENWOLDEN
FEDDE SCHURERPLEIN, AMELANDLAAN, BUITENBAAN
SBO HEERENVEEN
Joure
BORNEGO COLLEGE10 leraren
SG SEVENWOLDEN1 leraar
Kollum
LAUWERS COLLEGE
PITER JELLES !MPULSE KOLLUM
Koudum
BOGERMAN2 leraren
BOGERMAN KOUDUM
Leeuwarden
AOC FRIESLAND1 leraar
CHRISTELIJK GYMNASIUM BEYERS NAUDÉ36 leraren
COMENIUS SG80 leraren
GOMARUS COLLEGE
PITER JELLES !MPULSE25 leraren
PITER JELLES ALDLÂN77 leraren
PITER JELLES DE BRĘGE2 leraren
PITER JELLES ISK
PITER JELLES JUNIOR29 leraren
PITER JELLES MONTESSORI11 leraren
PITER JELLES NIJLÂN3 leraren
ROC FRIESE POORT
ROC FRIESLAND COLLEGE2 leraren
Stedelijk Gymnasium32 leraren
PITER JELLES SCHOLENGEMEENSCHAP
Lemmer
ZUYDERZEE COLLEGE
Nes Ameland
BURGEMEESTER WALDA SCHOOL
Oosterwolde Fr
STELLINGWERF COLLEGE81 leraren
Sint Annaparochie
CSG ULBE VAN HOUTEN1 leraar
PITER JELLES26 leraren
Sneek
AOC FRIESLAND SNEEK 20 leraren
BOGERMAN89 leraren
ROC FRIESE POORT7 leraren
RSG MAGISTER ALVINUS14 leraren
Surhuisterveen
LAUWERS COLLEGE11 leraren
SINGELLAND
SURHUISTERVEEN
Terschelling Midsland
SG 'T SCHYLGER JOUW1 leraar
Vlieland
DE KRIJTENBURG3 leraren
Waskemeer
CSG LIUDGER7 leraren
Wolvega
AOC TERRA
LINDE COLLEGE2 leraren
Wommels
BOGERMAN18 leraren
Zandhuizen
MATTIAS COLLEGE
68 scholen